GLISTATOR

   12

Proizvod dobijen mešanjem najkvalitetnijih BELIH i TAMNIH TRESETA, HUMUSA (GLISTENJAKA) i ZEMLJE predstavlja novinu zbog svojih karakteristika i načina proizvodnje. NE SADRŽI VEŠTAČKA ĐUBRIVA!

2016-03-17 10.29.18

DIREKTNO SE MOŽE KORISTITI ZA PROIZVODNJU RASADA, PIKIRANJE, ZA SVE VRSTE CVEĆA, TRAVNJAKE, VRTOVE ITD.

Korišćenjem ovog supstrata se podstiče prvilan razvoj biljaka jer su dostupni lako pristupačni mikro i makro elementi, a vodno-vazdušni režim je povećan.

TERMIČKI OBRAĐEN, MIKROBIOLOŠKI ISPITAN

Ne postoji mogućnost pojave korovskih biljaka, niti patogena. Ne postoji mogućnost predoziranja.

SADRŽAJ SUPSTRATA:

Lako pristupačni azot (NH4+NO3-N) ___________ 50-150 mg/l

Lako pristupačni fosfor (P2O5) _______________100-500 mg/l

Lako pristupačni kalijum (K2O) _______________ 80-500 mg/l

Soli ____________________________________ < 3 g/l

pH _____________________________________ 5,5 – 7,0

Vodoodrživost ____________________________ 300-700 %

Granulacija ______________________________ < 50 mm 100 %

Usitnjena tresetna organska materija, braon boje, bez mirisa.

Analizu hemijsko-fizičkih osobina supstrata SUPSTRAT GLISTATOR je vršio Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Nemanjina 6, 11080 Zemun Beograd.

Proizvod je rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine br. 321-01-00155/2016-11 od 08.03.2016. god. upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta pod r.b. 2362.

Mikrobiološka ispitivanja su izvršena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, gde su vršene analize u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla (Sl.glasnik RS, br.31/2011, 97/2013 i 15/2015), član 68, pod a) i Prilog 5- Mikrobiološki standardi prerađenog stajnjaka, istog Pravilnika.