GLISTENJAK GLISTATOR

11

Proizvod sadrži humifikovanu ogransku materiju dobijenu preradom STAJNJAKA uz pomoć KALIFORNIJSKIH GLISTA i kao takvo predstavlja najbolje poznato đubrivo dobijeno prirodnim putem. NE SADRŽI VEŠTAČKA ĐUBRIVA!

 

2016-03-17 10.12.48

 

Ulazi u sastav našeg drugog proizvoda SUPSTRAT GLISTATOR.

ORGANSKI OPLEMENJIVAČ ZEMLJIŠTA GLISTENJAK GLISTATOR  se može primenjivati:

– za gajenje raznih vrsta biljaka u povrtarstvu, šumarstvu, cvećarstvu u količinama 2-10 t/ha;  ( za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičkih i bioloških svojstava zemljišta)

– za obogaćivanje organskih i organsko-mineralnih supstrata za proizvodnju i pikiranje rasade, proizvodnju cveća itd. u količinama od 50-100 kg/m3 supstrata.

PRIMENA GLISTENJAKA NA ZEMLJIŠTU JE U JEDNOM NAVRATU U TOKU GODINE RAVNOMERNIM RASTURANJEM I ZAORAVANJEM ILI DOBRIM MEŠANJEM U SUPSTRATU.

TERMIČKI OBRAĐEN, MIKROBIOLOŠKI ISPITAN

Ne postoji mogućnost pojave korovskih biljaka, niti patogena. Ne postoji mogućnost predoziranja.

SADRŽAJ GLISTENJAKA:

Ukupna organska materija _______________ min. 40,00 %

Organski ugljenik – C ___________________ min. 20.00 %

Ukupan azot – N _______________________ min.  1,00  %

Organski azot – N ______________________ min.  1,00  %

Huminske kiseline ______________________ min.  1,00  %

pH __________________________________ min.   7,0

Vlaga ________________________________    30-40%

 

Analizu hemijsko-fizičkih osobina organskog oplemenjivača GLISTENJAK GLISTATOR je vršio Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Nemanjina 6, 11080 Zemun Beograd.

Proizvod je rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine br. 321-01-00153/2016-11 od 07.03.2016. god. upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta pod r.b. 2357.

Mikrobiološka ispitivanja su izvršena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, gde su vršene analize u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla (Sl.glasnik RS, br.31/2011, 97/2013 i 15/2015), član 68, pod a) i Prilog 5- Mikrobiološki standardi prerađenog stajnjaka, istog Pravilnika.